تبلیغات
ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ - اینو بدون ،‌اگه ...

ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ
انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اینو بدون ،‌اگه ...

اگه یه روز دیدی که وقتی داری میری برمی گرده و با عجله

می یاد سمتت:

بدون براش عزیزی...

اگه
روز دیدی وقتی داری می خندی برمی گرده و نگات

می کنه:

بدون واسش قشنگی...

اگه
یه روز دیدی وقتی داری گریه می کنی بر می گرده و

میاد باهات اشک می ریزه:

بدون دوستت داره...

اگه
یه روز دیدی وقتی داری با یکی دیگه حرف می زنی

ترکت می کنه:

بدون عاشقته...

اگه
یه روز دیدی وقتی داری ترکش می کنی برات فقط

سکوت می کنه:

بدون دیوونته...

اگه
یه روز دیدی که از نبودنت داغون شده:

بدون براش همه چی بودی...

اگه
یه روز دیدی که یه روز از بی تو بودن می ناله:

بدون بدونِ تو می میره...

اگه
یه روز دیدی که بعد رفتنت لباس سفید پوشیده:

بدون بدون تو مرده.......

اگه یه روز دیدیش که یه گوشه افتاده و یه پارچه

سفید روش کشیدن:

بدون واسه خاطر تو مرده..........!!!.........


نوشته شده در 1388/02/30 ساعت 08:55 توسط انتظار سنگ صبور |نظرات |