تبلیغات
ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ - ܓܨ★خارج از شهر صدایی را دوست دارم ★ܓܨ

ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ
انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سلام بچه ها خوبی؟؟امتحانات همه فرت شدن رفتن پای کارشون ..... همه رو درحد تیم برزیل دادم ولی یکی

شونو در حد تیم ملی دادم که خدا بزرگه... از همتون خیلی ممنون که تو این مدت منو تنها نزاشتین...


 

از که باید گفت و از که بایذ شنید؟؟

دردهـــا و زخــــم هـــای تیــشــه را

قصــــــه تـشـــــــنه بــــــــودن را

حـــــکایت روح و احســـــــاس را

مــن زبان در خـــــــود فــرو کردم

که سیـــراب دلان بــاور کرده اند

کــه لال و بــــــــــــی زبــــــانـــــم

 درون این شهــــــر همه خفته اند

جز دعـــا گوی همیشــــه بیدارم

و مـــــــــن خــــــــارج از شهـــر

 صـــــدایی را دوســــــــــت دارم

که دعا گویــــــم بارها گفته است

صـــــدای آهنگ عشـــــــــق است

 که آرزوی زبــــــــــــــــــــــان دارد


★★ خـــــارج از شهـــــــــر صــــــدایـی را دوســـــــــت دارم ★★


نوشته شده در 1388/11/7 ساعت 21:30 توسط انتظار سنگ صبور |نظرات |