تبلیغات
ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ - چرا ؟؟؟؟؟؟

ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ
انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چرا...بر قلب گل غم می نشیند؟

چرا ...پروانه از عشق می سوزد؟

چرا ...همیشه در فكر بارانیم ؟

چرا ...احساس در دل مردم خشكیده است ؟

چرا ...شكستن بی صداست ؟

چرا...عاشقها به عشق نمیرسند؟

چرا... لاله و شقایقها رنگ خونند؟

چرا ...عاشق همیشه گریان است؟

چرا ...قناری در قفس میخواند ؟

چرا ...جغدها روزنمی بینندوشب گریا نند؟

چرا...كبوترها روی دیوارند؟

چرا ...پرندگان هم میمیرند ؟

چرا ...دردها بغض می شوند؟

چرا ...دلها همیشه بهونه میگیرند؟

چرا...تنهایی داوی درد بی درمان است؟

چرا... گل زندانی گلدان است ؟

چرا ..غروب همیشه دلگیر است ؟

چرا ...شعر رود همیشه رفتن است ؟
چرا ...ناله باد همیشه زوزه است ؟
چرا...ابرها با ما یكرنگ نیستند؟
چرا... كوهها همیشه صبورند؟
چرا...كویر همیشه خشك وخاردارست؟
چرا... دریا گاهی وحشیست؟
چرا ...روح سا حل خط خطیست ؟
چرا ...سر سفره هفت سین ماهی توی تنگ است ؟
چرا ...مسا فر همیشه تنهاست ؟
چرا ...نگاه همیشه گمراه است؟
چرا ...كلاغ همیشه دزداست ؟
چرا ...پرستو همیشه خانه بدوش است ؟
چرا....سرنوشت همیشه تلخ است؟
چرا ...تقدیر اینگونه بی رحم است ؟
چرا ...امید بی رنگ است؟
چرا...


نوشته شده در 1388/12/18 ساعت 15:00 توسط انتظار سنگ صبور |نظرات |