تبلیغات
ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ - ミ★ミ غم نامردی ミ★ミ

ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ
انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پس از رفتنت ارزوهایم را دفن خواهم کرد

دفتر خاطراتم را به اب خواهم انداخت و قاب

عکس اتاقم را به پستوی زمان خواهم سپرد نبودنت را باور خواهم کرد

و اجازه ورود

هیچ نگاهی را به رویاهایم نخواهم داد اما کاش قبل از رفتنت به

گنجشک های شهر

بسپاری برق انتظار را در چشمانشان نگاه دارند

شاید رفتنت را برگشتی دوباره باشد...نوشته شده در 1389/01/24 ساعت 23:53 توسط انتظار سنگ صبور |نظرات |