تبلیغات
ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ - سنگ صبورم ولی سنگ صبورم كجاست......

ܓܨミ★ミஜ انتظار ஜミ★ミܓܨ
انتظار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از خودم خسته و از همدم بریده

كسی ندید كه سنگ صبور چه زجری كشیده....

هر روز برایم مصیبتی است بنام هوای عشق.....

نمیدانم با این همه نمی دانی چه كنم....

رها شوم؟

سكوت كنم؟

كسی را همصدا نمیبینم...

بغضی در گلو دارم كه فقط نگاه مادرم میداند...

من سفری در پیش دارم بنام عشق و به یاد فردای بد عشق...

كسی همصدا هست؟ اگر هست فقط آرام به مادرم بگوید كه سنگ

صبور از اینجا رفت

رفت تا همدم  را با واقعیتها معنی كند...

حلالم كن حلالم كن....

سنگ صبور=انتظار

انتظار=سنگ صبورنوشته شده در 1390/03/5 ساعت 16:16 توسط انتظار سنگ صبور |نظرات |